SVOBODNÍ UČITELÉ PŘÍSTUPU FYZIOTERAPIE FUNKCE


Clara Lewitová svým žákům udělila titul Svobodný učitel. Ve světě medicíny a fyzioterapie je běžné, že učitel - tvůrce předává svým žákům přesně definované postupy a techniky a očekává, že takto je budou předávat dalším studentům. V přístupu FF je to jiné. Přístup FF je způsob uvažování, který je vysoce konkrétní pro každého jednoho pacienta. Nelze tedy zobecňovat. Proto je ve slově "svobodný" očekávání, že učitelé přístupu FF budou stavět na předaných zkušenostech a nad rámec předaného budou aktivně hledat nové funkční souvislosti. 
Úkolem všech svobodných učitelů, který se svým jmenováním přijali, je ochota a odvaha nevytvářet obecné teorie a předávat své vědomosti a zkušenosti dalším terapeutům. Každý učitel je zároveň aktivním fyzioterapeutem s živou fyzioterapeutickou praxí.

image

CLARA LEWITOVÁ

image

JITKA HOLUBCOVÁ

image

MAREK KRÁL

image

JAN MARYŠKA

image

EVA POSPÍŠILOVÁ

image

RICHARD VAĽA

image

JITKA VANCLOVÁ

image

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ

CLARA LEWITOVÁ

image
Bc. Clara Lewitová je fyzioterapeutkou a tvůrkyní přístupu Fyzioterapie funkce. Její práce a způsob uvažování je ovlivněn celoživotní prací jejího otce prof. Karla Lewita a mnoha dalšími osobnostmi medicíny, fyzioterapie i veřejného života, kterými se Clara v průběhu let inspirovala. Patřili mezi ně prof. Janda, doc. Véle,  Moshe Feldenkrais a další. Postupně nacházela vlastní profesní cestu, jak obecně známá fakta z vědních i klinických oborů spojovat do souvislostí a své zkušenosti aktivně předávala studentům fyzioterapie na vysokých školách a v kurzech Fyzioterapie funkce. Její přístup je stále velmi novátorský, založený na klinických zkušenostech z autentické práce s pacienty, o kterých Clara hovoří jako o svých největších a nejzásadnějších učitelích.
Clara Lewitová postupem času své zkušenosti předala několika svým žákům, kteří mají za úkol tento přístup a způsob myšlení dále rozvíjet a aktivně hledat nové funkční souvislosti.
JITKA HOLUBCOVÁ

Mgr. Jitka Holubcová je fyzioterapeutkou a ředitelkou Centra komplexní péče Sámova na Praze 10. Vystudovala fyzioterapii na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy – magisterské studium. Je absolventkou tříletého psychoterapeutického výcviku v Rogersovském přístupu. V oboru fyzioterapie byla nejvíce ovlivněna učiteli Bc. Clarou Lewitovou (Fyzioterapie funkce), prof. Lewitem a doc. Vélem. Od počátku své práce je ovlivněna myšlenkami manželů MUDr. Machanderových (psychosomatika a kontemplativní psychoterapie), MUDr. Chvály (komplexní a rodinná terapie) a své dlouholeté kolegyně Mgr. Jany Týkalové (fyzioterapeutka, psycholožka a ředitelka CKP Roseta a Dobřichovice). Ve své práci využívá také kontemplativní psychologii a učení o mindfulness svých tibetských učitelů Sakyonga Miphama a Chogyama Trungpy rinpočeho školy Shambhala.
Třináct let rozvíjela vlastní praxi v ordinaci v Lékařském domě v Mezibranské, kde měla možnost spolupracovat s majitelkou zdravotnického zařízení MUDr. Danou Jenšovskou (lékařka ORL). Po několika letech samostatné praxe dostala v roce 2002 od své kolegyně Mgr. Jany Týkalové možnost spolupodílet se na založení a vybudování zařízení CKP Dobřichovice, které mělo za cíl propojit obory, které by přinesly pacientům možnost léčby celostním přístupem. Poté, co si zařízení v Dobřichovicích získalo svůj kredit, vzniklo podobné centrum i v Praze  – CKP Roseta, kde od jeho vzniku pracovala.
Mnoho let se mimo své práce věnovala spolupráci s postiženými sportovci, je mezinárodní klasifikátorkou atletiky a lukostřelby na poli Paralympijských sportů.
Působí též jako lektorka, vyučuje Psychosomatiku pro fyzioterapeuty a lékaře v rámci pregraduálního a postgraduálního vzdělávání. Spolupracuje na Psychosomatických supervizích při Psychosomatické klinice.

image

MAREK KRÁL

image

Mgr. Marek Král v roce 2000 vystudoval magisterské studium fyzioterapie se specializací na somatopsychoterapii na Karlově univerzitě v Praze. Dlouholetý žák a spolupracovník Clary Lewitové, jíž je celoživotně a hluboce ovlivněn. Svobodný učitel Fyzioterapie Funkce, přístupu, vycházejícího z jejího učení.
Je aktivním zastáncem nezastupitelnosti mezioborové spolupráce. Ve zdravotnické praxi se pohybuje přes 30 let. Zpočátku jako masér, později jako fyzioterapeut a pedagog. Asistující lektor Clary Lewitové v letech 2000 - 2008. Od roku 2008 se samostatně podílí na výuce fyzioterapeutů na FTVS UK a odborných kurzech FF.
Otec jednoho syna a dvou dcer, jimiž je taktéž celoživotně a hluboce ovlivněn.
V současné době je fyzioterapeutem v soukromé ambulanci “die Praxis Kroon” na břehu Walensee ve švýcarském Walenstadtu (kanton SG).

JAN MARYŠKA

Mgr. Jan Maryška je svobodný učitel Fyzioterapie funkce a fyzioterapeut. Ve fyzioterapeutické praxi pracuje přes 30 let, dlouhá léta spolupracuje s Clarou Lewitovou a 20 let fyzioterapii učí. Založil a vede vzdělávací a terapeutické centrum Hájenka ve Vyšném u Českého Krumlova, souběžně pracuje v soukromé praxi v Gmündu v Rakousku.

image

EVA POSPÍŠILOVÁ

image

Mgr. Eva Pospíšilová vystudovala fyzioterapii na 1. LF a FTVS UK. Již během studia zaměřovala svoji pozornost na problematiku vnímání těla a psychosomatické vztahy na poli pohybového aparátu. Ve své praxi využívá především funkční přístupy. Fyzioterapii vnímá jako umění a řemeslo. Platformou pro její práci s lidským tělem je Fyzioterapie Funkce. Od roku 2019 je samostatnou učitelkou tohoto funkčního přístupu.

RICHARD VAĽA

Bc. Richard Vaľa je fyzioterapeut a svobodný učitel Fyzioterapie funkce. Fyzioterapii vystudoval na Prešovské univerzitě na Slovensku. Od roku 2016 působil jako asistent Clary Lewitové při kurzech Fyzioterapie funkce a pravidelných klinických konzultacích. Svobodným učitelem byl jmenován v roce 2019. Od té doby aktivně učí kurzy Fyzioterapie funkce. Má svou soukromou praxi v Praze, souběžně pracuje v Centru komplexní péče v Dobřichovicích.
Více informací o praxi a fyzioterapeutické práci Richarda nejdete na www.freemotionfyzio.cz

image

JITKA VANCLOVÁ

image

Jitka Vanclová je fyzioterapeutkou, svobodnou učitelkou přístupu fyzioterapie funkce a asistentkou na Klinických konzultacích Fyzioterapie funkce. Vystudovala FTVS UK obor fyzioterapie. Ve své praxi pracuje funkčním přístupem, ctí celistvost, přemýšlí v souvislostech, rozvíjí optimální nastavení člověka ve svém vnitřním těle i vnějším prostředí. Má svou soukromou praxi v Jílovišti u Prahy, souběžně pracuje v Centru komplexní péče v Dobřichovicích. Aktivně se podílí na rozvoji mezioborové spolupráce a aplikaci integračních přístupů v terapii. S Fyzioterapií funkce se seznámila v roce 2005. Od té doby je tento přístup nedílnou součástí její práce s pacienty. Pět let asistovala Claře Lewitové během klinických konzultací a odborných kurzů. Dnes je samostatnou svobodnou učitelkou přístupu FF. Vyučuje kurzy ze série Fyzioterapie funkce, včetně aplikace tohoto přístupu ve fyzioterapii těhotných žen a žen po porodu. Aktivně přednáší na odborných konferencích a kongresech. 
Více informací o práci a fyzioterapeutické praxi Jitky najdete na www.jitkavanclova.cz 

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ

Bc. Markéta Zikmundová vystudovala fyzioterapii na 3.LF. Ve fyzioterapeutické praxi je od roku 2007. Od roku 2014 asistovala učitelům Fyzioterapie funkce a od roku 2019 je samostatnou učitelkou tohoto přístupu. Dívá se na člověka jako na celek, vede ho ke vnímání vlastního těla. Učí klienty přenášet tyto dovednosti do běžného života v jejich přirozeném pohybu. Její práce vychází převážně z přístupu Fyzioterapie funkce a ráda takto pracuje v týmu společně se zástupci dalších odborností. Poskytuje také biodynamické masáže.

image

image

© 2023 Jitka Vanclová