KLINICKÉ KONZULTACE FYZIOTERAPIE FUNKCE

Klinické konzultace Fyzioterapie funkce jsou prostorem, kde může pacient a fyzioterapeut, společně či samostatně, konzultovat průběh terapie. Konzultace vede učitel přístupu fyzioterapie FF, který pacienta vyšetří, ošetří a navrhne postup léčby. To vše v přátelském a kolegiálním duchu k přítomnému fyzioterapeutovi. Klinické konzultace jsou otevřeny všem věkovým kategoriím. 

Pro koho jsou klinické konzultace určeny?

Pro fyzioterapeuty s jejich pacientem
Konzultace jsou určeny pro fyzioterapeuty s jejich pacienty, kteří by uvítali čerstvý pohled na celý proces terapie. Může se stát, že čím delší dobu terapeut s pacientem spolupracuje, tím obtížnější je přistupovat ke každé terapii s pohledem „prvně viděného“. Při prvních návštěvách jsou terapeut i pacient obvykle nejvíce soustředění a otevření objevovat, nacházet a akceptovat různé cesty, jak obtíže pacienta ovlivnit. Postupem času se fyzioterapeut i pacient více poznávají, jsou si předvídatelnější, a i při maximální snaze o nezaujatý pohled mají tendenci ubírat se v terapii nastaveným směrem. V takové fázi může být pro fyzioterapeuta velmi osvobozující, když do terapie jednorázově vstoupí někdo třetí a nabídne další možné terapeutické vstupy.

Pro pacienty
Na konzultaci může přijít pacient bez svého fyzioterapeuta. Zpravidla tuto možnost využívají pacienti, kteří dochází k fyzioterapeutovi již několik měsíců i let, případně již několik fyzioterapeutů vystřídali, přičemž jejich obtíže nemizí nebo se stále vracejí či se objevují nové.

Pro fyzioterapeuty
Konzultace jsou vhodné i pro fyzioterapeuty, kteří si chtějí sami na sobě vyzkoušet přístup Fyzioterapie funkce.

Klinické konzultace jsou aktuálně nabízeny v Centrech komplexní péče Dobřichovice a Sámova.

image
image

image

© 2023 Jitka Vanclová