FYZIOTERAPIE FUNKCE

FUNKČNÍ PŘÍSTUP VE FYZIOTERAPII

image

"Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility celého pacienta čte o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.
Terapie je dialog pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy a doprovází pacienta při aktivním učení se novým možnostem regulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta." Clara Lewitová

Přístup Fyzioterapie funkce (FF) je založen na pochopení vztahů, vazeb a souvislostí, které můžeme číst z těla pacienta. A pokud na těle a v těle vztahy nevidíme a palpací necítíme, nepoznáváme nebo je prostě ještě neznáme, dává nám hluboký smysl je aktivně hledat. Přístup Fyzioterapie funkce vychází z obecně platných principů, zákonitostí a znalostí, které jako lidstvo máme, a to včetně vědeckého poznání. Přesto je třeba připustit, že obecně platné neznamená platné pro každého. Proto stejně důležitým pilířem přístupu Fyzioterapie funkce je osobní zkušenost fyzioterapeuta založená na autentické práci s pacienty. I tak je však nutné mít na paměti, že každý náš pacient, jehož obraz je vždy jedinečný a neopakovatelný, vždy bude v určitých kontextech přesahovat naše dosavadní zkušenosti a představy. Proto je nezbytné, nad rámec všeho nám známého i samostatně přemýšlet a tvořit. A přesně to se učíme v kurzech přístupu Fyzioterapie funkce. 

image

© 2023 Jitka Vanclová